Pracowity początek roku 2020

Jak mówi staropolskie powiedzenie, jaki początek roku, taki cały rok. Jeśli więc, nasze styczniowo-lutowe aktywności przyjmiemy za dobrą wróżbę, wygląda na to, że 2020 rok będzie dla nas czasem pełnym aktywności i pracy na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

Jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w mieście, Razem dla DG złożyło sprawozdanie za 2019 rok. Odbyliśmy także już walne zebranie, przygotowujemy się do akcji czytania uczniom i przedszkolakom. Cieszy nas to, że wieść o naszej akcji lotem błyskawicy roznosi się po placówkach oświatowych. Przedszkola oraz szkoły same dzwonią do nas z zaproszeniem do wizyty i wspólnego czytania dzieciom. Mamy wrażenie, że z edycji na edycję wychodzi nam to coraz lepiej.

Nieustannie aktywnie działamy także na rzecz jawności i dostępu mieszkańców do informacji publicznej. Wkrótce pewnie poinformujemy o efektach jednej z naszych akcji w tym zakresie.

Zachęcamy jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, czy wstąpieniem do Stowarzyszenia, aby nie zwlekały z decyzją. Potrzebujemy Waszego wsparcia w naszych akcjach społecznych!

Tu link do DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Wszystkiego dobrego w nowym roku!

Wróć