Elżbieta Bąk

Rodowita dąbrowianka i popularyzatorka lokalnych tradycji. Od najmłodszych lat członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Ujejscu. Obecnie kieruje jego działalnością. Najważniejszą wartością jest dla niej praca i rodzina. Niegdyś pracownik Szkoły Podstawowej w Ujejscu, dziś prowadzi własną działalność gospodarczą. Za społeczną działalność i zaangażowanie odznaczona Orderem Serca - Matkom Wsi, przyznawanym przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Odznaczenie to przyznaje się osobom szczególnie aktywnym w zakresie łączenie ludowych tradycji z nowoczesnym wymiarem życia na trenach wiejskich. Mężatka, mama trójki dzieci.