Katarzyna Zagajska

Aktywna, zaangażowana radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Regularnie prowadzi stronę internetową, na której dzieli się z mieszkańcami wynikami swojej pracy w samorządzie, spostrzeżeniami i interpelacjami w sprawach istotnych dla mieszkańców. Społeczna działaczka, która ok. 75% diety radnej co miesiąc przeznacza na zakup książek oraz gier dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej. Jako przewodnicząca komisji prawno-organizacyjnej nadzorowała prace nad nowym statutem Rady Miejskiej, który umożliwił swobodny dostęp mieszkańców do relacji z sesji rady miejskiej, inicjatywy obywatelskiej oraz elektronicznego głosowania. Bezkompromisowo działa na rzecz zniesienia w Dąbrowie Górniczej opłaty adiacenckiej. Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej. Zawsze merytorycznie przygotowana do obrad i dyskusji. Mężatka. Ma troje dzieci.