O nas

Razem dla Dąbrowy Górniczej to Stowarzyszenie, które skupia wokół siebie osoby, zaangażowane w pracę na rzecz podnoszenia jakości życia w Dąbrowie Górniczej. Rozumiemy przez to zarówno kwestie społeczne, obywatelskie, ekonomiczne czy inwestycyjne i ekologiczne.

Organizacja powstała w kwietniu 2018 roku, a już po kilku tygodniach działalności zrzesza kilkadziesiąt osób, wśród których są: doświadczeni działacze społeczni i samorządowi, jak i osoby, które dotąd nie znajdowały dla siebie w Dąbrowie Górniczej miejsca czy partnerów do wspólnej, społecznej pracy.

Naszym pierwszym celem jest jak najlepsze poznanie potrzeb mieszkańców i wyznaczenie na tej podstawie dalszych kierunków naszych działań. Pracujemy w oparciu o metodę warsztatową i wywiady z mieszkańcami.

O mieszkańcach tylko z mieszkańcami

W ten sposób dążymy do opracowania strategii działalności idealnie dopasowanej do potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jednak już zakładając Stowarzyszenie Razem dla Razem dla Dąbrowy Górniczej wiedzieliśmy, że chcemy współpracować z osobami, którym bliskie jest kształtowanie obywatelskich postaw, działania na rzecz zwiększania udziału i aktywności mieszkańców w życiu społecznym, zrównoważony rozwój Dąbrowy Górniczej, który w równym stopniu uwzględnia dzielnice centralne jak i tzw. obszary zielone miasta. Naszym celem jest wspieranie władz i instytucji miejskich w kwestiach, z którymi nie zawsze radzą sobie najlepiej, ale jednocześnie głośne mówienie o przypadkach niegospodarności, czy niekompetencji.

Doświadczenie, dąbrowskie korzenie i serce do ludzi

W centrum uwagi Stowarzyszenia Razem dla DG jest także dążenie do zabezpieczenia odpowiednich nakładów na rzecz wsparcia społecznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami czy młodzieży dopiero startującej w dorosłe życie.

Symbolem naszej działalności jest liść dębu z wpisanym w swój kształt sercem. Odwołujemy się w ten sposób do dąbrowskich korzeni, historii i zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nawiązujemy do doświadczenia, solidności naszych członków, jednocześnie podkreślając, jak bardzo wyczuleni jesteśmy na kwestie społeczne.

Zapraszamy do współpracy!


Katarzyna Zagajska
Elżbieta Bąk, Tadeusz Cuber