Zarząd stowarzyszenia

Katarzyna Zagajska

Elżbieta Bąk

Tadeusz Cuber